Velkommen til Sikho as

 

 

Sikho as er et firma som driver rådgivningsvirksomhet, utvikling og utbygging innen bygg, anlegg, brannvern, samfunnsplanlegging, vannforsyning, infrastruktur og eiendom

 

 

LINKER:

 

•Direktoratet for byggkvalitet

•Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet

•Miljødirektoratet

 

 

 

 

 

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning for Sikho as:

I medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 §22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr. 488(SAK10)

  • Søker i tiltaksklasse 3

 

  • Posjektering av overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) tiltaksklasse 3

 

  • Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjoner, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 3

Copyright SIKHO AS © All Rights Reserved