Forretningside

Sikho as vil levere tverrfaglige tekniske, økonomiske og samfunnsmessige rådgivingstjenester fra utvikling av ide til drift av prosjekt. Sikho as vil delta i utbyggingprosjekter som utbygger og entreprenør. Dette skal skje gjennom en aktiv og konstruktiv prosess slik at ressursene blir godt utnyttet. Vi vil koble sammen gode erfaringer og kompetanse med nye teknologi for å oppnå gode og framtidsrettet løsninger for kunden.

Kvalitetssystem

Det vært lagt vekt på å sikre at våre tjenester og produkt blir utført med faglig integritet og at de er i tråd med forventningene fra oppdragsgivere og samfunnsmessige krav.

.

.

Visjon

Delta aktivt og positivt i samfunnsutviklingen for å skape verdier i nåtid og i framtid.

Copyright SIKHO AS © All Rights Reserved