Tjenester

Bygg og Anlegg

 • Prosjekt og byggeledelse
 • Prosjektering.
 • Utbygging av anleggsprosjekter.
 • SHA-planer

 

 

• By - og regionalplanlegging

 • Kommuneplaner
 • Reguleringslaner
 • Byggesaker
 • Offentlig saksbehandling
 • Konsekvensanalyser

• Kommunalteknikk

 • Planleggging av infrastruktur
 • Utbygging.

• Vannforsyning Prosjektering

 • Drift og vedlikehold av vannverk
 • Utbygging av vannforsyningsanlegg.

• Samferdsel

 • Detalj- og hovedplan for veier
 • Byggeplan og anbudsdokument

 

• Eiendomsutvikling

 • Utbyggingsavtaler
 • Grunnerverv

 

 • Brann, beredskap og sikkerhet
 • Brannteknisk prosjektering og kontroll
 • Brannteknisk risikoanalyse
 • Branndokumentasjon
 • Brannsyn
 • Risiko og sårbarhetsanalyser
 • HMS

 

Copyright SIKHO AS © All Rights Reserved