Prosjekter

Enebolig Bekkeveien 19

 

Enebolig i Bekkeveien

19 under gjennomføring.

Arkitekt Aspekt Arkitekter as, Prosjektering Sikho as i samarbeid med NGI og Solvang og Fredheim as. Byggherre familien Haaheim. Utførende er entreprenør Finstad og Jørgensen AS

Ensjøprosjektet

Ensjø skal gjennom en totalforvandling - fra å være en bydel dominert av bilforhandlere til å bli et knutepunkt med 5 000 -7 000 nye boliger.

 

Dette skjer i et samspill mellom private grunneiere /utbyggere av bolig- og nærings-prosjekter og Oslo kommune som utbygger av kommunal infrastruktur.

 

Bydelen vil i de neste 15-20 årene forandres til å bli et attraktivt og sentralt område for boliger, arbeidsplasser, handel, service og kultur.

 

Sikho er fra 2013 engasjert som byggeleder for utbyggingene i området.

 

http://www.ensjo3d.no/

Infrastruktur Nyheim Bjorli

 

Planlegging av infrastruktur for fritidsboliger på Nyheim på Bjorli i Lesja kommune.

Lesja kommune

 

Strategiplan for vannforsyning på Bjorli

 

Prosjektering av ny vei

 

Planlegging og prosjektering av vannmagasin på Bjorli

Bjorli Låve

 

Prosjektering og utbygging av Bjorli Låve for utbygger Bolsøy Utvikling as

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Avdeling Plan og prosjekt Seksjon prosjektering

 

Innleid konsulent i 100 %

stilling fra 2009-2013

Lyngtun

 

Planlegging av reguleringsplan for boligområde

 

Finnøy Hamn og Hytter

 

Forslag til reguleringsplan for Finnøy Hamn og Hytter

 

 

 

 

Furnes masseuttak i Vestnes kommune

 

Planlegging av masseuttak på Furnes. I medhold av plan- og bygningsloven § 27 –1 og § 30 (2007) er det under arbeid konsekvensutredning med regulerinsplan for et område på gbr. 51/1 på Furnes sydvest for Vestnes Ferjekai i Vestnes kommune.

 

 

 

 

Aukratun

 

Utarbeiding av tilstandsanalyse og branndokumentasjon

Copyright SIKHO AS © All Rights Reserved